Musik

MUCKEMACHER “BIRI BABABAI”
 1. Rude Girls 1:39
 2. Käsebrot 1:17
 3. Mama Cool 1:44
 4. Biri Bababai 1:24
 5. Cirque du Pönk 0:39
 6. Schoko Riddim 1:58
 7. Oh Girl, Oh boy 1:41
 8. Hallo Berlin 1:11
 9. Freunde 1:02
 10. S.O.S. 1:20
 11. Mischmasch 1:30
MUCKEMACHER “KURUKUKU”
 1. Wann sind wir endlich da? Muckemacher 1:27
 2. Keine Zeit Muckemacher 1:40
 3. Cumbianer Muckemacher 1:01
 4. Kurukuku Muckemacher 1:51
 5. Ene mene Muckemacher Muckemacher 1:26
 6. Limbo Muckemacher 1:05
 7. Selleri Sellera Muckemacher 1:32
 8. Sparschwein Muckemacher 1:59
 9. Angeberverein Muckemacher 1:01
 10. Sing a song Muckemacher 1:19
 11. Ich halt Dich fest Muckemacher 1:57
MUCKEMACHER “DIGGIDIGGI BAMBAM”
 1. Schokolade Muckemacher 1:26
 2. Ich hör was Muckemacher 0:49
 3. Oppa Muckemacher 1:36
 4. Ninnananna Muckemacher 1:17
 5. Olele Muckemacher 1:03
 6. Kleiner Astronaut Muckemacher 1:07
 7. Frosch im Hals Muckemacher 1:27
 8. Spooky Muckemacher 0:43
 9. Pepe Muckemacher 1:57
 10. Zirkus Muckemacher 1:32
 11. Diggidiggi Bambam Muckemacher 0:57